Zveřejněno 21.4.2021

Veronika Váňová, Realitní Radilka

Nízké úrokové sazby jsou stále lákadlem pro kupující.
Ale PROČ banky snižují své ODHADY?

Protože banky tímto způsobem chrání vznikající rizika z neschopnosti klientů (řádně a v plné výši) splácet úvěr.

Banky očekávají na trhu práce velké změny:
1. propouštění zaměstnanců některých profesí,
2. snižování platů a s tím souvisí hrozba, že dlužníci nebudou schopni splácet úvěr bance.

Dlužníci budou banky žádat o změny splátkových kalendářů....nebo o prodloužení doby trvání závazku, tedy doby splácení....

CO TO ZNAMENÁ?
Ti, kdo nyní kupují nemovitost musí počítat s mnohem vyšší finanční rezervou než jen 20 % tržní ceny.

PROČ?
TRŽNÍ cena a ODHADNÍ cena z pohledu banky nejsou totožné. Kupující musí doplnit větší část kupní ceny ze svých úspor!

A rozdíl mezi tržní cenou a odhadní cenou rostou zejména v méně lukrativních lokalitách.
Kontaktujte nás
Zpráva byla odeslána. Brzy se vám ozveme.